Söderala Hembygdsgård, Hembygdsvägen 6,

Söderala Hembygdsförening

PROGRAM

sommaren 2020

På grund av Coronaviruset Covid-19 kommer vi att uppdatera våra evenemang allt eftersom om de blir inställda.

5 april, Årsmöte - INSTÄLLT Nytt datum kommer. 

kl. 16.00, Bygdegården

14 maj, Städning

kl. 9.00

21 maj, Gökotta
Se Söderala Pastorats annonsering

kl. 8.00, servering

28 maj, Nalkmälarna, Kulturstig i Berga

kl. 17.00, Ta med eget fika


6 juni, Nationaldagsfirande
!INSTÄLLT!

kl. 12.00-15.00

- Flagghissning,

- Häst och vagn, gratis åktur för barn

- Kakbuffé med goda bakverk

18 juni, Lövning och kransbindning inför midsommar
!INSTÄLLT!

kl 17.00

19 juni, Midsommarfirande

!INSTÄLLT!

kl 13-16.00

- Flaggtåg för alla barn

- Dans kring stång med lekar

- Tombola, lotter, laxgissning, fiskdamm mm

- Servering och varmkorv

5 juli, Friluftsgudstjänst

!Se Söderala Pastorats annonsering för information!

kl 13.00, Servering

19 juli, Ostkaka och musik

!INSTÄLLT!

kl. 13.00, Servering av ostkaka underhållning av Österligan

2 aug. Friluftsgudstjänst

!Se Söderala Pastorats annonsering för information!

kl 13.00, Servering

16 aug. Spelmansträff och kolbullar

!Se Söderhamns Spelmansgille för information!

kl 13.00

- Kolbullar med lingonsylt

- Söderhamns spelmansgille spelar


Varje måndag 15 juni - 17 augusti Spelmanskvällar

!Se Söderhamns Spelmansgille för information!

kl 19.00

- Fika finns att köpa

Välkommen till Söderala hembygdsgård

Söderala hembygdsgård står värd för en rad olika evenemang under sommarhalvåret. Här firar vi nationaldag, skolavslutning och midsommar. Musikunderhållning, spelamsstämma och friluftsgudtjänster med mera samsas i programmet. Gården är en mötesplats för gammal som ung!

Gården invigdes 1961. Här finns flera föremål från bygden bevarade. Det kringbygda gårdstunet ger ett karaktäristiskt utseende för ett hemman i Söderala kring sekelskiftet 1900. En rad byggnader hör till gården och bland annat finns en skolsal inredd.


KONTAKT

Ordförande Ingegerd Hamberg 070-251 88 22

Kassör Jens Iggström 070-522 66 12

Uthyrning Maj Lind 0270-28 75 25, 076-117 19 64


Söderala - Söderhamn - Hälsingland